01 d’agost 2007

(Maragall dimissió) El difícil repte de trobar una feina per a una persona amb discapacitat

Per contractació ordinària, en centres especials d'ocupació o per compte aliè; són algunes de les vies perquè persones amb discapacitat trobin feina. A l’Estat, dos de cada tres empreses incompleixen el percentatge que dicta la llei.

Només durant els cinc primers mesos d'aquest any, la fundació ONCE ha creat més de 1.800 llocs de treball per a persones amb discapacitat a tot Espanya. A Mallorca, a través d'un centre especial d'ocupació del Grup Sifu, altres 45 persones amb diverses discapacitats s'acaben d'incorporar a la plantilla d'una empresa constructora de la zona. I fa uns dies, la confederació d'organitzacions Feaps explicava que més de 500 persones amb discapacitat intel·lectual van aconseguir una feina a Andalusia mitjançant el servei de mediació de l'entitat.

La contractació directa per part de l'empresari, la mediació dels centres especials d'ocupació i el compte aliè són les principals maneres per les quals les persones amb algun tipus de discapacitat poden accedir a una ocupació.

Glossari
Centre especial d'ocupació. És una empresa d'economia social que promou la inclusió laboral de persones amb discapacitat. La seva estructura s'assembla a la d'una empresa ordinària i la seva plantilla ha de formar-se amb un mínim del 70% de treballadors amb discapacitat.

Aquesta varietat de propostes pot dur a la conclusió que trobar feina no és molt difícil per a una persona amb discapacitat i més encara si a més compten amb la LISMI, la Llei d'Integració Social de Minusvàlids que des de fa més de vint anys obliga les empreses amb més de 50 empleats a reservar el 2% dels llocs de treball, com a mínim, a persones amb discapacitat. Però res més lluny de la realitat.

Com explica el Grup Sifu, un centre especial d'ocupació que dóna feina a 2.000 persones amb discapacitat, la contractació de persones amb discapacitat a l'Estat espanyol viu una “situació molt precària”. En aquests moments, de fet, hi ha 500.000 persones que malgrat la seva discapacitat podrien treballar però no ho fan perquè no tenen l'oportunitat, afegeixen des del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

En opinió del Grup Sifu, “la integració de les persones amb discapacitat en el món laboral és un dels principals reptes que es planteja actualment la societat espanyola. Un 9% de la població té algun tipus de discapacitat i gairebé set de cada deu discapacitats pertanyents a la població activa estan en atur”, diu.

Una de les principals causes d'aquesta situació és que dues de cada tres empreses espanyoles no compleix el percentatge obligatori del 2% que la Lismi obliga a reservar per a persones amb discapacitat. La dada la donava fa uns dies el II Observatori sobre Empresa i Discapacitat 2006 (pdf) realitzat pel grup Sifu, que alerta que tot i que el 96% dels empresaris admet conèixer la normativa només el 32% la compleix.

“Amb el compliment de la llei donaríem un pas qualitatiu i quantitatiu molt important en la inserció sociolaboral del col·lectiu”, assenyala l'entitat. En l'actualitat, i segons dades de l'Observatori sobre Empresa i Discapacitat, la població discapacitada representa l’1,1% de les plantilles de les empreses. Des del món empresarial, en canvi, responen que troben “moltes dificultats en el camí” per complir la Lismi i diuen que encara hi ha “por que el candidat no compleixi el perfil requerit en la vacant”. Més de la meitat afirma que tenen dificultats per trobar aquest tipus de personal i només el 12% diu tenir poca informació, destaquen des de l'Observatori.

Intervenció pública

Per canviar la situació, des d'entitats com Grup Sifu aposten per “crear canals de comunicació entre les empreses que no saben com trobar persones amb discapacitat i aquestes persones que tenen veritables problemes per integrar-se laboralment”. Una possible via són, per exemple, els centres especials d'ocupació, coneguts per les empreses però que en aquests moments només representen el 9,1% dels serveis contractats per les companyies.

En aquest context, les organitzacions demanen més implicació al Govern. Segons el CERMI, l'administració central pot millorar l'accés a l'ocupació de les persones amb discapacitat a través del Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, que ja ha estat aprovat pel Congrés.

Aquest text, diu el CERMI, recull “de forma molt insuficient els aspectes socials que poden afavorir des de la contractació pública al sector de la discapacitat” i “ignora les demandes fonamentals de la discapacitat”, ja que no impedeix a les empreses que no compleixin la quota del 2% presentar-se a licitacions públiques, ni estableix com a condició a les empreses reservar un percentatge dels contractes a centres especials d'ocupació, entre d’altres.

Què Puc Fer Jo?


Participa en el Concurs de Reportatges Fotogràfics de Feaps enviant fotografies que mostrin la integració en la societat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Més informació:
Grup Sifu
Feaps
Portal Discapnet sobre discapacitat
Llegeix altres notícies sobre discapacitat publicades a Canal Solidari

Més informació a Canal Solidari-OneWorld 2007