31 de juliol 2008

(Maragall dimissió) Després de 1142 morts i 1.360.514 accidents els 8 darrers anys, ara hi haurà traspàs d´inspecció de Treball

Tenim confirmat ja després de la comissió bilateral Estat-Generalitat aprovés el traspàs de l´Inspecció de Treball i dels permisos inicials de treball d´estrangers. El traspàs es farà pel juny del 2009, quan era un tema discutit ja el gener del 2008, que va posar pals a les rodes cúpules de CCOO i UGT estatals, i com passa en tots els àmbits socioeconòmics, l´estat es resisteix a retornar marc competencial, i perpetura l´espli fiscal, salarial i de sinistralitat, ni que sigui que s´empitjori la situació actual, ja que amb dades del propi Departament de Treball, a Catalunya a la feina hi ha hagut 1142 morts en horari laboral més 1.360.514 d´accidents lleus i greus.
Les dades parlen per si mateixes:
CATALUNYA. 2000 - 2007
2000(151); 2001(155); 2002(186); 2003(151); 2004(149); 2005(102); 2006(143); 2007(105)

En quan a accidents Lleus: any 2000(181.755); 2001(187.045); 2002(181.958); 2003(168.293); 2004(155.852); 2005(151.149); 2006(161.586); 2007(159.676), que fan un total de 1.347.314 accidents Lleus en 8 anys, una epidèmia silenciada.

I si parlem d´accidents Greus: any 2000(1.487); 2001(1.700); 2002(1.685); 2003(1.601); 2004(1.620) ; 2005(1.423); 2006(1.250); 1007(1.292) que donen un total de 12.058 accidents greus en 8 anys, que per sort no van ésser mortals molts d´ells.

I el resultat més nefast són els mortals: any 2000(151); 2001(155); 2002(186); 2003(151); 2004(149); 2005(102); 2006(143); 2007(105) que fan 1142 persones mortes en horari laboral a Catalunya els 8 darrers anys.

En xifres globals els darrers 8 anys n´hi ha: any 2000(183.393); 2001(188.900); 2002(183.829); 2003(170.045) ; 2004(157.621); 2005(152.674); 2006(162.979); 2007(161.073) que donen un resultat escandalòs de 1.360.514 accidents diversos a Catalunya en 8 anys!
Aquesta epidèmia social, si tenim en compte que a Catalunya a 1 de gener del 2008 erem 7.354.441 habitants, en el supòsit que els accidents fossin únics(que malauradament no és el cas), corregit per l´evolució a l´alça de la població, donaria que un 18,49% de la població catalana hauria patit algun tipus d´accident laboral.
Ara cal esperar la creació de l´Agència d´Inspecció de Treball d´immediat i el ple desplegament que eixampli i garanteixi unes relacions laborals amb condicions dignes, que passa per assumir el 100% dels 240 inspectors i subsinspectors de Catalunya i els 150 agents de suports que hi ha, i sobretot la reunió que l´administració catalana i l´espanyola s´han fixat per l´octubre vinent que detalli el règim econòmic, de funcionaris(170.2) i respecti el que marca l´estatut retallat a l´article 170: que ens doti de l´execució de les qualificacions professionals, la negociació col.lectiva i el registre dels convenis col.lectius de treball, i les relacions laborals per fixar convenis marc a Catalunya , davant inacció en aquest sentit pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que perpetua a pitjors condicions laborals a la majoria social sotmesa a convenis estatals, al no formalitzar-se d´àmbit català. Cal que el traspàs nou reforci el marc català de relacions laborals, i no ens converteixi en una simple gestora de l´administració de l´estat, i avancem més enllà de l´esquifit marc legal espanyol ens limita a gestionar sota la seva tutela . No podem oblidar que l´estatut que tenia un suport majoritari al Parlament, el del 30 de setembre ens donava la possilibitat d´un marc català de relacions laborals , que juntament amb una Seguretat social catalana, amb els més de 3,5 milions de cotitzants/es que tenim al país ens dotaria un catàleg de prestacions que superés la recentment aprovada cartera de serveis socials de copagament, i ens acostaria a un model real d´estat del Benestar, que ens acostés als països nòrdics, davant la febre inversió pública en prestacions socials.


29 de juliol 2008

(Maragall dimissió) Comparem cognoms històrics de 1497, 1553 i actualitat ens adonarem de les migracions al Berguedà

A internet podem trobar documents impagables, fruit d´una cerca històrica no sempre valorada. I és el cas de la cerca per part de la Societat Catalana de Geneologia, que vetlla pel rigor històric.

Sovint es troben parades de dubtosa rigorositat, i un veí de Puig-reig aficionat a la heràldica m´ha fet present aquesta troballa indexada i actualitzada el 9 de febre del 2008, com a curiositat històrica, s´han recuperat els cognoms segons els nuclis familiars autoritzats, el anomenats fogatges de Catalunya , obra i cessió mercès a la gentilesa d'Oscar Barea Oscar Barea. Són uns buidats per cognoms dels fogatges dels anys 1358, 1497 i 1553. Tots són comprimits en format zip i cal descomprimir-los amb WinZip o WinAce. Són fets amb el full de càlcul de Microsoft Excel 2000. Per obtenir el programa Winzip 1.853KB.

Es poden trobar les diferents fulles on les vegueries històriques es diuen tal com es deien aleshores, i si relacionen els fogatges amb els cognoms a dia d´avui localitzats documentalment.
Per citar exemple propi, de Rial n´he trobat entre els fogatges de 1497 a les vegueries de Barcelona(3841), hi provenen de Polinyà; també a la vegueria del Ducat de Cardona de Rial n´hi ha provinents de Castelló(1684) i no n´hi ha cap a la sotsvegueria de Berga, que en termes actuals seria a la que seria l´àmbit de l´actual Berguedà . I si triem el segon cognom, Medina, m´he de buscar origens llunyans del país, com la meitat de catalans, cognom originari de la zona d´Andalusia, molt comú, tot i que el cognom prové d´origen àrab i etimologicament ve a referir-se a ciutat, essent un nom molt abundant arreu i es considera pel experts com a cognom universal , tot i que es més abundant en els països de parla hispana, sobretot on va arribar la conquesta de tres segles dels denominats despectivament com a "moros". Com la vida mateixa, aquest exemple en primera persona seria extensiu en multiplicitat de posibilitats diverses.
Però bé, perquè pogueu fer la vostra recerca personal, proveu en el següents enllaços dins els fogatges catalans, que s´ha fet una cerca històrica que us sorprendrà:

1.- Fogatge de 1358

2.- Fogatge de 1497 Classificat per vegueries.

3.- Fogatge de 1553 Classificat per vegueries.

4.- Tots tres fogatges

5.- Llibre del Repartiment de Mallorca. Elaborat per Bernat Aguiló Bernat Aguiló en format Excel. Còdex català de 1268, còpia d'un anterior llatí de 1232, que arreplega el primer llistat de catalans (també aragonesos, occitans i d'altres) acabats d'arribar a Mallorca.

6.- Fogatge d'Aragó de 1495.
  1. Fogatjaments franja de Ponent 1495.zip
  2. Los conversos segun la doc local de Cervera (1338-1501).zip
  3. Mapa.zip
  4. Per cognoms 1495.zip
  5. Per sobrecollides 1495.zip
Aquí específicament us detallo els de 1553, amb els noms de les viles i els Cognoms que hi havia aleshores, només fa 455 anys enrere els de la Vegueria anomenada de Berga i Bagà, comparada amb la sotvegueria de Berga del 1497, fa 511 anys, la més pròxima a l´actual demarcació del Berguedà que incloia nuclis ara pertanyen a d´altres comarques, com Les Llosses, amb curiositats històriques de pervivència de molts d´els cognoms, encara ara perduren als mateixos municipis i per sort s´han eixamplat amb molts altres al llarg de la història com és natural dinstre els moviments migratoris i la millora de les comunicacions al llarg de la història han escampat molts d´aquests cognoms arreu i s´han enriquit amb molts d´altres, fruit de guerres, de la revolució industrial i al desenvolupament socioeonòmic , especialment al Berguedà , vinculada a la mineria i al tèxtil, vingueren families senceres i s´acolliren milers de families provinents d´Extremadura, Andalusia, Castella, etc, sovint en condicions pèssimes, forjant la Catalunya actualque en els darrers anys hi ha hagut una nova onada migratòria de països centreeuropeus i sudameriacans i del magreb, que forgen la nostre realitat quotidiana,ja que la història està marcada per les migracions diverses tant d´anada i tornada.
En una època que els valors republicans d´igualtat no es valora els llinatges com abans per sort, sinó la persona i els valors inherents per sort, hi ha qui busca llinatges nobiliaris per donar-se d´un estatus que pertany a temps predemocràtics, la relació següent ens dóna compte de l´evolució i la transformació social al nostre entorn, si per exemple agafessim a casa o consultessim per internet poble a poble les pagines blanques de telèfon i comparessim, ens sobtaria la transformació espectacular així com els noms històrics de nuclis ara en desús i la rellevància d´altres ara minoritzats o transformats amb variables diverses i misteriosos nuclis de veritable recerca per a historiadors podent a continuació comparar els canvis entre els fogatges amb cognoms comuns entre 1497 i 1553 , com a curiositat històrica de la nostra constant evolució:


COGNOMS I NUCLIS ZONA BERGUEDÀ ALS FOGATGES DEL 1497:

Cognoms Lloc

Abert (Cona Abert) BATLLIA DE LA QUAR
Albiols BERGA
Albiols ALBIOLS
Algina MAROLA I LA NOU
Almanich (Vila del A.) PALMEROLA
Altafeu BAGÀ
Alta-riba BERGA
Alzina BAGÀ
Alzina MAROLA
Andreu BERGA
Arderiu VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Armenter BAGÀ
Arnau JOSA (CASTELL DE)
Arnau SALDES
Arnau (Pere Arnau) CASERRES
Arola GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Arquet BAGÀ
Artiga BAGÀ
Asmalars SANTA MARIA DE MERLÈS
Aspeser (l') BAGÀ
Auja BERGA
Avarra JOSA (CASTELL DE)
Aymarich GÓSOLS
Aymerich SALDES
Bach (d'en) BERGA
Badia (militar) BAGÀ
Badia (de la) BAGÀ
Balart ESPUNYOLA (L')
Balsebre VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Balús MONTCLAR
Ballaró GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Ballieres GÓSOLS
Ballús de Coromines ALBIOLS
Barbats CASERRES
Barber BAGÀ
Barnada subirà PALMEROLA
Baró BERGA
Barrat GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Benet SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Bergafeyta VALLDAN
Bernadich VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Bernadies CASERRES
Bernat (militar) BAGÀ
Bernich SALDES
Blanch VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Bonels BERGA
Bonrepós (de) BERGA
Borrell BERGA
Borrell BAGÀ
Bosch BAGÀ
Bosoms VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Boter (lo) GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Boxadella SERRATEIX
Boxader MAROLA I LA NOU
Boxador GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Boxeder BERGA
Bradós (de) PUIG-REIG
Bratons BERGA
Broca BERGA
Brocha BAGÀ
Brochà BROCÀ
Brotons BERGA
Brotons SANT MARTÍ DE VIA
Ca Santpere PALMEROLA
Cabra MASSANERS
Cal BERGA
Calderer SALDES
Calla BAGÀ
Callar SANT MARTÍ DE VIA
Callar GLISTARENY
Callat HONOR DE PAGUERA
Camp PALMEROLA
Campallons PALMEROLA
Canal BAGÀ
Canaleta CASERRES
Càndia (dona) BERGA
Canelles CASTELL
Caneres GÓSOLS
Cantalops (de) BERGA
Canyeles BERGA
Canyelles BERGA
Canyelles GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Canyelles BIURE
Cap BROCÀ
Capdevila PALMEROLA
Cardina Sal JOSA (CASTELL DE)
Cardó MASSANERS
Cardona BAGÀ
Cardona ESPA (DEL)
Carol BAGÀ
Casa Ponça BIURE
Casadeig PALMEROLA
Casahugo MONTCLAR
Casals GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Casarubí CASTELL
Casasús MAROLA I LA NOU
Cases (de les) PALMEROLA
Castalls BAGÀ
Castellet SERRATEIX
Castellot HONOR DE PAGUERA
Cavallera GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Clarà (Riera de C.) BERGA
Claramunt (de) SERRATEIX
Clarí BERGA
Clarí BAGÀ
Closa (dona) VALLDAN
Col PALMEROLA
Colell HONOR DE PAGUERA
Colomer BERGA
Coll BAGÀ
Coll PALMEROLA
Coma GÓSOLS
Coma SALDES
Coma-roncosa BERGA
Come-roques (Serra de C.) PALMEROLA
Company BROCÀ
Companyó BAGÀ
Comtessa (dona) BERGA
Cona Abert BATLLIA DE LA QUAR
Cor BAGÀ
Corberola (dona) BERGA
Coromines GÓSOLS
Coromines (Ballús de C.) ALBIOLS
Coromines (de) BERGA
Cortada SANTA MARIA DE MERLÈS
Cortina GÓSOLS
Corts SANT JOAN DE MONTDAREU
Cosart BERGA
Costa CASTELL
Costa SANTA MARIA DE MERLÈS
Cuills PUIG-REIG
Cuyols MAROLA I LA NOU
Dach GÓSOLS
Deniu BAGÀ
Domànech BERGA
Domingua (dona) SALDES
Duran BERGA
Eras BERGA
Fabra BAGÀ
Fàbrega CASERRES
Faumir GÓSOLS
Faynes GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Fenoyl BAGÀ
Ferrer BAGÀ
Ferrer GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Ferrer SANT JOAN DE VILADA
Ferrer CASERRES
Ferrer (lo) PALMEROLA
Ferrera (dona) BERGA
Ferrera (dona) GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Foguet GÓSOLS
Foix (militar) BAGÀ
Fonoyl BAGÀ
Font ESPUNYOLA (L')
Fontdevila SALDES
Forey... GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Fornels BERGA
Forrut Serra PALMEROLA
Foxà GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Francesch? BERGA
Franquia ESPA (DEL)
Gall MAROLA I LA NOU
Ganveys BAGÀ
Garrigassa BERGA
Garrigosa BERGA
Garrita BERGA
Gaschó CASERRES
Gaspar? SANT MARTÍ DE VIA
Gaveros SEGUARD
Gener BAGÀ
Gener SERRATEIX
Gili BAGÀ
Gironella GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Gràcia (dona) BERGA
Granals BAGÀ
Graner (del) BERGA
Grasas BROCÀ
Grauges PALMEROLA
Guerau GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Guiló BERGA
Guiló (d'en) BERGA
Guillermas MASSANERS
Guim? Sala GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Guitart SALDES
Guixer BERGA
Guixó BERGA
Gus BAGÀ
Heres PALMEROLA
Horomir BERGA
Hostal (del) PALMEROLA
Iserna (dona) MASSANERS
Johanot BAGÀ
Jorn MAROLA I LA NOU
Jover BROCÀ
Jusana (Serra J.) CASERRES
Jusana (Serra J.) SANT MARTÍ DE VIA
Larigos MASSANERS
Lespes BERGA
Leu BAGÀ
Lobet BERGA
Lombras (de) BERGA
Lonas BERGA
Lorenç GÓSOLS
Lorenç (militar) BAGÀ
Mandart BERGA
March BAGÀ
Margineda BAGÀ
Marginedas VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Martí BAGÀ
Mas BERGA
Mas GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Mas PALMEROLA
Mas SANTA MARIA DE MERLÈS
Mas ESPUNYOLA (L')
Migevila BROCÀ
Migevila (de) SERRATEIX
Minones GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Miquela (dona) PALMEROLA
Miralles BAGÀ
Molar BERGA
Monseny GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Moreta PALMEROLA
Morra JOSA (CASTELL DE)
Mubo CASERRES
Much VALLDAN
Mulnel BAGÀ
Muloel BAGÀ
Mupals (los)? BIURE
Nibal CERDANYOLA, GUARDIOLA I SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Noguer BERGA
Noguer ESPA (DEL)
Noguera BERGA
Noguera (dona) BERGA
Novell ESPA (DEL)
Obrador PUIG-REIG
Oliva PUIG-REIG
Oliva MAROLA
Olvia (dona) MASSANERS
Palanqua JOSA (CASTELL DE)
Palau SANTA MARIA DE MERLÈS
Palmerola PALMEROLA
Palou BERGA
Panyer BAGÀ
Passola (de la) SANT JOAN DE VILADA
Pellicer BERGA
Pellicer BAGÀ
Pera? BAGÀ
Perayre VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Pere VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Pere? Arnau CASERRES
Peyarols SANT MARTÍ DE VIA
picapedrer BERGA
Pinàs (de) BAGÀ
Pinós (de) (noble i militar) BAGÀ
Pinossa BERGA
Pla GÓSOLS
Plana BAGÀ
Planela (donzell) CASERRES
Pobla ESPUNYOLA (L')
Poma SEGUARD
Ponç SANTA MARIA DE MERLÈS
Ponça (Casa P.) BIURE
Ponça (dona) BAGÀ
Ponça (dona) VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Pons GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Porta (dona) MASSANERS
Portella PALMEROLA
Posa BERGA
Pou SEGUARD
Pradell PALMEROLA
Prat CASERRES
Prats PUIG-REIG
Prebost SANTA MARIA DE MERLÈS
Prous CERDANYOLA, GUARDIOLA I SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Puial SEGUARD
Puig BAGÀ
Puig CASTELL
Puig VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Puig BERGA
Puig Xuriguer BERGA
Puiol BAGÀ
Puiol ESPUNYOLA (L')
Puiol GÓSOLS
Puiol MASSANERS
Puiola (dona) BAGÀ
Quadres SANTA MARIA DE MERLÈS
Quayl SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Quer GLISTARENY
Quer SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Querol GÓSOLS
Raffeli BAGÀ
Raval BERGA
Redolta BAGÀ
Ricart CASERRES
Riera JOSA (CASTELL DE)
Riera BERGA
Riera de Clarà BERGA
Ripol BAGÀ
Riu BERGA
Riu BERGA
Riu BAGÀ
Riu CASTELLAR
Riu SEGUARD
Rocha PUIG-REIG
Rocha BAGÀ
Rocha SALDES
Rochafort FÍGOLS
Rochafort (de) GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Romeu BERGA
Romeu BAGÀ
Romeu CERDANYOLA, GUARDIOLA I SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Ros BERGA
Rotlan BAGÀ
Rotlan BROCÀ
Rovira VIVER
Rovira BERGA
Rovira (dona) BERGA
Rula (dona) GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Sabater BERGA
Sabau SANT JOAN DE VILADA
Sal (Cardina Sal) JOSA (CASTELL DE)
Sala BAGÀ
Sala GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Sala BERGA
Salau BERGA
Salvà PUIG-REIG
Salvans jusà (los)? BIURE
Salvans subirà (los)? BIURE
Salvat BERGA
Sancta Creu BERGA
Sancta Maria (de) SANT MARTÍ DE VIA
Sancta Maria (de) GÓSOLS
Sancta... (de) SANT MARTÍ DE VIA
Sanctacreu MONTCLAR
Sanolla BAGÀ
Sans JOSA (CASTELL DE)
Santa Eulàlia SANT MARTÍ DE VIA
Santpere (Ca S.) PALMEROLA
Sastre GÓSOLS
Sastre VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Saure BERGA
Saurí VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Saurí GÓSOLS
Saval BERGA
Savila BAGÀ
Savis MASSANERS
Says JOSA (CASTELL DE)
Scarni BAGÀ
Scura SANT JOAN DE VILADA
Segrera BERGA
Sequoneda BROCÀ
Serena SALDES
Serquós BAGÀ
Serra BAGÀ
Serra SANTA MARIA DE MERLÈS
Serra GIRONELLA I OLVANY I LLAVANERES
Serra PUIG-REIG
Serra (Forrut S.) PALMEROLA
Serra de Come-roques PALMEROLA
Serra Jusana CASERRES
Serraclara BROCÀ
Serras (de) SALDES
Serrat PALMEROLA
Servera SERRATEIX
Sicart BERGA
Simon MASSANERS
Sirera PALMEROLA
Sobirats PALMEROLA
Sol... BATLLIA DE LA QUAR
Solà CASTELL
Solà VALSEBRE SOBIRÀ I JUSÀ
Sold... BATLLIA DE LA QUAR
Soldevila BAGÀ
Soldevila CASTELL
Soldevila JOSA (CASTELL DE)
Soler BERGA
Soler PUIG-REIG
Soler PALMEROLA
Soler GÓSOLS
Soler (de) SANT JOAN DE VILADA
Solera (dona) ESPUNYOLA (L')
Solsona VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Sorel BERGA
Soribas GÓSOLS
Sorribes BERGA
Sorribes ESPUNYOLA (L')
Sperendeu BERGA
Splugas CASERRES
Steve? BERGA
Steve? JOSA (CASTELL DE)
Tarradelles CERDANYOLA, GUARDIOLA I SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Taulats SANTA MARIA DE MERLÈS
Terçol JOSA (CASTELL DE)
Terradellas BERGA
Terradelles BERGA
Texidor BERGA
Texidor BIURE
Thomas BAGÀ
Thomas SALDES
Thomàs SALDES
Tor MASSANERS
Tor... BATLLIA DE LA QUAR
Tord (donzell) CASERRES
Torner FÍGOLS
Torrades BERGA
Torrent SANT MARTÍ DE VIA
Torrentbó BERGA
Tucet BAGÀ
Ulzina BERGA
Valmanya BERGA
Vallat BAGÀ
Vallieres GÓSOLS
Velonga CASTELLAR
Verdeguer SANT MARTÍ DE VIA
Viana (dona) BERGA
Viarola BERGA
Vicent? PALMEROLA
Vigora BAGÀ
Vila BERGA
Vila BROCÀ
Vila MONTCLAR
Vila de Viver VIVER
Vila del Almanich PALMEROLA
Viladebanyes VILACIRERES, MIRAPOL I BUGNER
Viladomat SANT JOAN DE VILADA
Vilaformiu BERGA
Vilajohana SANT MARTÍ DE VIA
Vilalba (de) SANTA MARIA DE MERLÈS
Vilanova VIVER
Vilanova BIURE
Vila-rasa PUIG-REIG
Vilardaga BERGA
Vilardagua BERGA
Vilardel VIVER
Vileta BROCÀ
Vinyes BERGA
Viver (Vila de Viver) VIVER
Vivó BERGA
Xuriguer (Puig X.) BERGA

GUARDIOLA (Veure Cerdanyola)

SANT JAUME DE FRONTANYÀ (Veure Cerdanyola)

OLVANY (Veure Gironella)

LLAVANERES (Veure Gironella)

MIRAPOL (Veure Vilacireres)

BUGNER (Veure Vilacireres)COGNOMS I NUCLIS ZONA BERGUEDÀ ALS FOGATGES DEL 1553:


Cognoms

Nuclis
Aguer SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Agut BAGÀ
Alberni SALDES I MASSANÉS
Albert (n') SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Albiols BERGA
Albiols EL VAN
Albiols SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Aldrohen BAGÀ
Aldrosen BAGÀ
Alemany BAGÀ
Altafalla CASSERRES
Altariba BAGÀ
Altarriba BERGA
Alzina BERGA
Alzina LA NOU
Alzina BAGÀ
Alzina (del) ESPUNYOLA
Ametlla (l')? CASSERRES
Amill BERGA
Amoniat LA POBLA DE LILLET
Andorra BAGÀ
Angla BERGA
Anglada BAGÀ
Anglesos? SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Ardarm LA POBLA DE LILLET
Ardarm GOSOLS
Arderiu VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Arengada BERGA
Armangol SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Arnau GOSOLS
Arnau (Pere A.) BAGÀ
Arnau (Pons A.) ESPINALBET
Arola BERGA
Arola GIRONELLA
Aromir LES LLOSSES
Artiga Vella BAGÀ
Artigavella BAGÀ
Artigues LA NOU
Asamort (Flotas, alias) SERRATEIX
Asmarachs de Marlès (n') SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Aspluga (l')? CASSERRES
Astarigues (n') SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Auvorra LES LLOSSES
Avellanet BAGÀ
Aymarandora VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Aymarich (n') GISCLARENY
Aymerich GIRONELLA
Aymerich VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Aymerich GOSOLS
Aymerich SALDES I MASSANÉS
Badia MIRAPOLL
Badia BAGÀ
Badia (militar) BAGÀ
Baladrer BAGÀ
Ballador BERGA
Balle CERDANYOLA
Ballia (la)? SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Ballús MADRONA I VALLDAN
Balús MONTCLAR
Balús SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Baraldis del Mas Sebatès MONTCLAR
Baraleret? SANT MARTÍ DE MERLÉS
Barart BERGA
Bararts ESPUNYOLA
Barbats CASSERRES
Barber BAGÀ
Barnich SALDES I MASSANÉS
Barrall BAGÀ
Barrelles BAGÀ
Barreres VIVER
Barri o Bari (alias Castella) MONTMAJOR
Bastida (de la) CERDANYOLA
Bellit BERGA
Bergafeta BERGA
Bergafeta MADRONA I VALLDAN
Bergues ESPINALBET
Bernades CASSERRES
Bernat SALDES I MASSANÉS
Bertran? LA POBLA DE LILLET
Bierich (alias Xich) ESPINALBET
Bigorra BAGÀ
Biure (Casamira de Biure) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Blanch VILACIRERES
Boix BERGA
Boix BAGÀ
Bonells BERGA
Bonells SANT MARTÍ DE MERLÉS
Bonet MONTCLAR
Bonet BAGÀ
Bordes BAGÀ
Borges BAGÀ
Boria FIGOLS
Borjes LA POBLA DE LILLET
Borradà PALMEROLA
Borredà PALMEROLA
Borromba BERGA
Bosch BERGA
Bosch BAGÀ
Bosoms VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Botiguer GIRONELLA
Boxader BERGA
Boxader CASSERRES
Boxader o Boxador SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Boxader? LA NOU
Boxeder BERGA
Braçer CASSERRES
Bracer (Jonicot B.) BERGA
Brasons SANT MARTÍ DE VIA
Briocana (dona) LA POBLA DE LILLET
Brocà BERGA
Brocà LA POBLA DE LILLET
Brocà BAGÀ
Brocana (dona) BERGA
Brochà BERGA
Brochà BAGÀ
Broquà LA POBLA DE LILLET
Bru BERGA
Bru BAGÀ
Bruch LA POBLA DE LILLET
Brunet BAGÀ
Buatella PALMEROLA
Cabanyes BAGÀ
Calderer GOSOLS
Calderer SALDES I MASSANÉS
Calderer VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Calderera (dona) VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Callà FIGOLS
Callar (militar) LA POBLA DE LILLET
Calviesa SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Camelles SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Campà GISCLARENY
Campà SALDES I MASSANÉS
Campalans BORRADA
Campalans SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Campelans SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Camprubí CASTELL
Camprubís BORRADA
Camps (Forner, alias) SERRATEIX
Camps (Planes, alias) SERRATEIX
Canal del Major CASTELL
Canaleta CASSERRES
Cantalops BERGA
Canudes ESPUNYOLA
Capdevilla BORRADA
Carboner VIVER
Cardinasal (Guinart de C.) SALDES I MASSANÉS
Cardona BAGÀ
Cardona FANÉS I ASPAR
Caroll LA POBLA DE LILLET
Carrera BAGÀ
Casa Ponsa SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Casa Salvana SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Casa Sanctpere PALMEROLA
Casadegós BORRADA
Casadesús CASSERRES
Casadesús LA NOU
Casadesús SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Casadesús CERDANYOLA
Casaldàguila (alias Comes) SERRATEIX
Casals SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Casals LA NOU
Casals MALARENY
Casamijana BORRADA
Casamijani CASSERRES
Casamira MONTMAJOR
Casamira de Biure SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Casanga (de) MONTCLAR
Casanova SANT MARTÍ DE MERLÉS
Casasalvana (Vilanova, alias) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Caselles MONTCLAR
Caselles LA NOU
Cases CASTELL
Cases PALMEROLA
Cases BAGÀ
Cases del Far MALARENY
Cassa SERRALS I BAELLS
Casselles BERGA
Casselles LA NOU
Casseres BAGÀ
Castell CASSERRES
Castell (Sanctpons del C.) MONTCLAR
Castella (Barri o Bari, alias) MONTMAJOR
Castellar SERRALS I BAELLS
Castellar PEGUERA
Castellar BAGÀ
Castellar (Guot de C.) LA POBLA DE LILLET
Castellet SERRATEIX
Castolasa SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Cavall GIRONELLA
Cavall CASTELL
Cavaller CASSERRES
Cavaller BROCÀ
Cavalls BAGÀ
Cebres (de les) SANT JOAN DE VILADA
Cerdà SANT MARTÍ DE COFORP
Çervera SERRATEIX
Cinja LA POBLA DE LILLET
Clarí BAGÀ
Clari BERGA
Claria (dona) BERGA
Clot SALDES I MASSANÉS
Codina BERGA
Codonyer o Codanyer MONTDARN
Coldefiga LA POBLA DE LILLET
Colell VIVER
Coll SERRALS I BAELLS
Coll PALMEROLA
Coll MALARENY
Coll (foraster) BERGA
Coll del Spitalet BAGÀ
Collel BAGÀ
Collell PEGUERA
Colls QUERALT
Colondres (de) (militar) BAGÀ
Coma BERGA
Coma SANT MARTÍ DE MERLÉS
Coma FANÉS I ASPAR
Comellas (foraster) BERGA
Comelles CASTELL
Comes SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Comes (Casaldàguila, alias) SERRATEIX
Comes (les)? CASSERRES
Comes de Puigcastellar LA POBLA DE LILLET
Companyó BAGÀ
Companyó de la Vall BROCÀ
Comte BERGA
Conill LA POBLA DE LILLET
Corderane MONTDARN
Coromine SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Coromines VIVER
Coromines SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Coromines GOSOLS
Corquia BAGÀ
Cortada BERGA
Cortada (la)? SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Cortina GOSOLS
Corts MONTDARN
Corts SANT VICENÇ DE CASTELLAR
Cosp LA POBLA DE LILLET
Costa LA POBLA DE LILLET
Costa MIRAPOLL
Costa BULNER I BELLVER
Costa GIRONELLA
Costa CASTELL
Costa ESPUNYOLA
Costa SANT MARTÍ DE MERLÉS
Costa (alias Morera) VILACIRERES
Cuquet BAGÀ
Cuyols LA NOU
Dach GOSOLS
Daniu BERGA
Dardallo BERGA
Dasora BAGÀ
Daspa BERGA
Davallanet BAGÀ
Day CASSERRES
Deix LA POBLA DE LILLET
Demoles (alias Staragues) BERGA
Deniu BERGA
Denoet SANT MARTÍ DE VIA
Deu GOSOLS
Do BERGA
Dolla VILACIRERES
Dolompere (alias Sastre) BERGA
Domènech BERGA
Domenjo LA POBLA DE LILLET
Domenjo PALMEROLA
Domenjona (dona) BERGA
Dons SANT MARTÍ DE MERLÉS
Donzach GIRONELLA
Duran VILACIRERES
Duran LA NOU
Duran CERDANYOLA
Eugues (de les) SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Eures (n') SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Fabra BAGÀ
Fàbregues (Mujal, alias) SERRATEIX
Falió LA POBLA DE LILLET
Faner BAGÀ
Far (Cases del F.) MALARENY
Farrer VIVER
Farrer LA POBLA DE LILLET
Farrer GIRONELLA
Farrera (dona) BAGÀ
Farriols SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Farus? PEGUERA
Faura LA POBLA DE LILLET
Faure (del) BERGA
Ferena MONTCLAR
Ferrà GOSOLS
Ferranus MONTCLAR
Ferraró SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Ferràs LES LLOSSES
Ferrer BERGA
Ferrer SANT JOAN DE VILADA
Ferrer BAGÀ
Ferrer GOSOLS
Ferrer (alias Lo Metge) BERGA
Ferrer (Pere F.) SALDES I MASSANÉS
Figols (Puig de F.) SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Flotas (alias Asamort) SERRATEIX
Foix GOSOLS
Foix (de) GOSOLS
Foix (de) (militar) BAGÀ
Fonolachs BERGA
Fonoll BAGÀ
Font ESPUNYOLA
Font PALMEROLA
Font del Mas Frontanyà SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Fontdevila (prohom) SALDES I MASSANÉS
Fontrubia (Pujol, alias) GIRONELLA
Formenta (dona) BAGÀ
Fornant VIVER
Forner (alias Camps) SERRATEIX
Foxet BAGÀ
Franquesa GOSOLS
Franquesa FANÉS I ASPAR
Fromir GOSOLS
Frontanyà? SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Fuster BERGA
Galarons BERGA
Galter (Rodon, alias) BERGA
Gardallona (dona) BERGA
Garreta BERGA
Garrigosa EL VAN
Gaschó GISCLARENY
Gascó BERGA
Gatuelles GOSOLS
Gatueres GOSOLS
Gavaig ESPINALBET
Gavaig BAGÀ
Gavaig CERDANYOLA
Gavaix SERRALS I BAELLS
Gavirós de Sagàs SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Gearnaus CASSERRES
Gili BAGÀ
Gironella GIRONELLA
Godolla BERGA
Gordiola? BERGA
Gordiolans (Heres de G.) PALMEROLA
Gordiollans (Pradel de G.) BORRADA
Gotinelles LES LLOSSES
Granell BERGA
Graner BERGA
Graner (militar) BERGA
Graner (de) (senyor d'aquest i altres llochs) VILACIRERES
Graner (de) (senyor d'aquest i altres llochs) MIRAPOLL
Graner (de) (senyor d'aquest i altres llochs) BULNER I BELLVER
Graner (del) (senyor del terme i altres llochs) SANT MARTÍ DE COFORP
Grau (del) SANT MARTÍ DE COFORP
Grauges BORRADA
Grauges SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Grauges MALARENY
Grexar? BAGÀ
Gual SERRALS I BAELLS
Guàrdia LA POBLA DE LILLET
Güell GIRONELLA
Guer BAGÀ
Guillans SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Guillemas SALDES I MASSANÉS
Guillemes VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Guillemes SALDES I MASSANÉS
Guilló BERGA
Guinart BAGÀ
Guinart SALDES I MASSANÉS
Guinart de Cardinasal SALDES I MASSANÉS
Guió BAGÀ
Guiot BAGÀ
Guitart SALDES I MASSANÉS
Guixer BAGÀ
Guot de Castellar LA POBLA DE LILLET
Heras BERGA
Heres SANT JOAN DE VILADA
Heres de Gordiolans PALMEROLA
Hom GOSOLS
Hostal (del) BORRADA
Huch MADRONA I VALLDAN
Janer BERGA
Janer SERRATEIX
Janer VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Jaume FANÉS I ASPAR
Jaume? SANT MARTÍ DE VIA
Joan PALMEROLA
Jolió SANT MARTÍ DE VIA
Jon VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Jonicot? Bracer BERGA
Joniquet SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Jonot SANT MARTÍ DE VIA
Jordà BERGA
Jordà LA POBLA DE LILLET
Jover BROCÀ
Juglà SANT VICENÇ DE CASTELLAR
Junbons CASSERRES
Jusana (Serrat J.) CASSERRES
Jusoles BAGÀ
Lach LA POBLA DE LILLET
Lató LA POBLA DE LILLET
Laurà BERGA
Lavaca LES LLOSSES
Lavis BERGA
Ledó SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Llanes BERGA
Llanes BAGÀ
Lledó (Spluga, alias) SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Llorens GOSOLS
Lluch VIVER
Lo Metge (Ferrer, alias) BERGA
Lobet BERGA
Lobet BAGÀ
Losada BORRADA
Lost de Stanyclar (foraster) BERGA
Lotriaguer BERGA
Major (Canal del M.) CASTELL
Malarat BERGA
Malich PALMEROLA
Manuel GIRONELLA
March BAGÀ
March BAGÀ
Marginer LA NOU
Marginer sobirà LA NOU
Marina (dona) BAGÀ
Marlès (Asmarachs de M.) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Marlès? SANT MARTÍ DE MERLÉS
Maró MADRONA I VALLDAN
Marta (dona) BAGÀ
Martí BAGÀ
Martí GOSOLS
Mas BERGA
Mas BAGÀ
Mas (stranger) BERGA
Mas de la Parera LA POBLA DE LILLET
Mas de la Segrera SANT MARTÍ DE VIA
Mas del Mas de la Spunyola ESPUNYOLA
Mas del Mas Vilanova SANT MARTÍ DE VIA
Masal FANÉS I ASPAR
Masares BAGÀ
Maseres BERGA
Masona PALMEROLA
Massanés BAGÀ
Massanes (de) SALDES I MASSANÉS
Matia MONTCLAR
Maysó LA POBLA DE LILLET
Mercadera (dona) BERGA
Merçés (Pey de M.) (foraster) BERGA
Mestre SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Mijavila (Salas, alias) SERRATEIX
Minoves EL VAN
Mir BERGA
Miral MONTCLAR
Miralles BAGÀ
Miranda LA POBLA DE LILLET
Mogalls SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Moix LA POBLA DE LILLET
Molar BERGA
Molí (de) SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Molins BAGÀ
Monberdó LA POBLA DE LILLET
Monbordó LA POBLA DE LILLET
Monguillet BERGA
Morera (Costa, alias) VILACIRERES
Morros BERGA
Mosall FANÉS I ASPAR
Mostaçaph (Sala M.) BERGA
Moxina (dona) SERRALS I BAELLS
Mujal MONTCLAR
Mujal (alias Fàbregues) SERRATEIX
Muntanya BAGÀ
Muntscret SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Muntsent SERRALS I BAELLS
Nacal SANT MARTÍ DE VIA
Nadall SANT MARTÍ DE MERLÉS
Nibau SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Nicolau FANÉS I ASPAR
Niubò CASSERRES
Nixer BERGA
Noguera BERGA
Noguera VIVER
Noguera VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Nogués BAGÀ
Norana CASSERRES
Nuibò CASSERRES
Obals QUERALT
Obrador SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Obradors SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Oliva SANT MARTÍ DE MERLÉS
Oró (prohom) FIGOLS
Ortet (n') BAGÀ
Padou BERGA
Padrogals MADRONA I VALLDAN
Palancha LES LLOSSES
Palancha (de la) (foraster) BERGA
Palau BERGA
Palau LA POBLA DE LILLET
Palau SANT MARTÍ DE VIA
Palau SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Pallicer BAGÀ
Palmarola (militar) PALMEROLA
Palmerola (militar) BERGA
Palmerollas SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Palou SERRALS I BAELLS
Parayre SANT MARTÍ DE VIA
Parera (Mas de la P.) LA POBLA DE LILLET
Pasguera (dona) SERRALS I BAELLS
Passola SANT JOAN DE VILADA
Pastiçer BAGÀ
Patge BAGÀ
Pau LA POBLA DE LILLET
Pearnau VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Pedral BAGÀ
Pedrapiguer EL VAN
Peramon GOSOLS
Perarnau VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Perarnau SALDES I MASSANÉS
Perarnau o Perearnau CASSERRES
Perarnaua (dona) BERGA
Perayre LES LLOSSES
Perayre (Peregir, alias) VILACIRERES
Perdigó LA POBLA DE LILLET
Perdigó BROCÀ
Pere LA POBLA DE LILLET
Pere Arnau BAGÀ
Pere? Ferrer SALDES I MASSANÉS
Perearnau CASSERRES
Perearnau BAGÀ
Peregir (alias Perayre) VILACIRERES
Peris BAGÀ
Petit BERGA
Pey de Merçés (foraster) BERGA
Peyrot MONTDARN
Peyrot? SANT MARTÍ DE VIA
Peyrot? SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Peyrota (dona) SALDES I MASSANÉS
Peyrotnegre (de) LA POBLA DE LILLET
Picoy EL VAN
Piguer ESPINALBET
Pinosa BERGA
Pla BERGA
Pla (del) LA NOU
Pla (prohom) GOSOLS
Pla (Serra del Pla) ESPUNYOLA
Pla? MONTCLAR
Plana BAGÀ
Planes BERGA
Planes (alias Camps) SERRATEIX
Pobla ESPUNYOLA
Pobla SANT MARTÍ DE VIA
Pons BERGA
Pons EL VAN
Pons PEGUERA
Pons VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Pons Arnau ESPINALBET
Ponsa (Casa P.) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Portal (Soler del P.) GOSOLS
Portell CERDANYOLA
Portella VIVER
Pou (lo)? SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Pradel de Gordiollans BORRADÀ
Prat CASSERRES
Prat LA POBLA DE LILLET
Prat GIRONELLA
Prat SANT JOAN DE VILADA
Prat SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Prat SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Prat SALDES I MASSANÉS
Predill BAGÀ
Pugarols SANT MARTÍ DE VIA
Puig MIRAPOLL
Puig BULNER I BELLVER
Puig SERRALS I BAELLS
Puig BORRADÀ
Puig CASTELL
Puig BAGÀ
Puig GOSOLS
Puig BROCÀ
Puig FANÉS I ASPAR
Puig BERGA
Puig de Figols SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Puig Xoriguer BERGA
Puigcastellar (Comes de P.) LA POBLA DE LILLET
Puigcastellar (Serrat de P.) LA POBLA DE LILLET
Pujals? LA NOU
Pujol ESPUNYOLA
Pujol GOSOLS
Pujol PEGUERA
Pujol (alias Fontrubia) GIRONELLA
Pujol (lo)? SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Pujoll LA POBLA DE LILLET
Pujoll MIRAPOLL
Pujoll GIRONELLA
Pujoll BAGÀ
Pujoll LES LLOSSES
Pujoll GOSOLS
Quer LA POBLA DE LILLET
Quer (Simon, alias) SERRATEIX
Querol GOSOLS
Ramells BAGÀ
Ramon SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Rarda GOSOLS
Riba EL VAN
Riba ESPUNYOLA
Ribera BAGÀ
Riberes BAGÀ
Ricart CASSERRES
Ricart BAGÀ
Ricarts ESPUNYOLA
Rich CASSERRES
Riembau LA POBLA DE LILLET
Riembau (militar) LA POBLA DE LILLET
Riera LES LLOSSES
Ripol BAGÀ
Ripoll BAGÀ
Riu SANT VICENÇ DE CASTELLAR
Riu FIGOLS
Riu SALDES I MASSANÉS
Riu? MONTCLAR
Rocavert FIGOLS
Rocha PALMEROLA
Rocha GOSOLS
Rocha Fort GIRONELLA
Rochamora BAGÀ
Rodon (alias Galter) BERGA
Rogua CASTELL
Roguavert LA POBLA DE LILLET
Rollan BROCÀ
Rollana (dona) BAGÀ
Romeu BAGÀ
Roquavert (foraster) BERGA
Roqueta (la)? SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Ros BERGA
Ros SERRALS I BAELLS
Roset BERGA
Roset SANT JOAN DE VILADA
Roset jussà SANT JOAN DE VILADA
Rossinyol BERGA
Rossinyol CASSERRES
Rossinyol SANT MARTÍ DE COFORP
Rossinyol SALDES I MASSANÉS
Rourell EL VAN
Rovira BERGA
Rovira VIVER
Rovira GIRONELLA
Sabata MONTMAJOR
Sabater BERGA
Sadorní BAGÀ
Sagàs (Gavirós de S.) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Sala BERGA
Sala CASSERRES
Sala MONTCLAR
Sala EL VAN
Sala GIRONELLA
Sala BORRADA
Sala (alias Mijavila) SERRATEIX
Sala Mostaçaph BERGA
Salalonch LA POBLA DE LILLET
Salau BERGA
Saldoni BAGÀ
Salvada (dona) BERGA
Salvador BERGA
Salvana (Casa S.) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Salvans BERGA
Salvans SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Samuntra LA POBLA DE LILLET
Sanauge SANT MARTÍ DE VIA
Sancjust SERRATEIX
Sancta Cilia (Spelt de S.C.) LA POBLA DE LILLET
Sancta Eularia BERGA
Sanctacreu BERGA
Sanctacreu MONTCLAR
Sanctamaria BERGA
Sanctamaria SANT MARTÍ DE VIA
Sanctamaria MADRONA I VALLDAN
Sanctamaria (alias de la Vileta) SANT MARTÍ DE VIA
Sanctandreu BERGA
Sanctfeliu VIVER
Sanctmartí o Sanctamaria QUERALT
Sanctmiguela (dona) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Sanctpere (Casa S.) PALMEROLA
Sanctpons del Castell MONTCLAR
Sans BERGA
Sans LES LLOSSES
Sans GISCLARENY
Sans (de) LA POBLA DE LILLET
Sarras ESPINALBET
Sastra GOSOLS
Sastre EL VAN
Sastre BERGA
Sastre (Dolompere, alias) BERGA
Saurí VILACIRERES
Savall BERGA
Savall GIRONELLA
Savi BERGA
Scarín BAGÀ
Sebater BERGA
Sebatès MONTCLAR
Sechs VIVER
Segrera (Mas de la S.) SANT MARTÍ DE VIA
Sellers BAGÀ
Sellés BAGÀ
Selva QUERALT
Serconeda (dona) BERGA
Serena SALDES I MASSANÉS
Serra MONTCLAR
Serra SERRALS I BAELLS
Serra BORRADÀ
Serra SANT MARTÍ DE VIA
Serra PALMEROLA
Serra SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Serra BAGÀ
Serra GOSOLS
Serra BERGA
Serra del Mas de la Sala BORRADÀ
Serra del Pla ESPUNYOLA
Serradell BERGA
Serras (de la) SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Serrat PALMEROLA
Serrat de Puigcastellar LA POBLA DE LILLET
Serrat Jusana CASSERRES
Serrat o Serra SANT MARTÍ DE MERLÉS
Serres BAGÀ
Serres (de) SALDES I MASSANÉS
Serventí BERGA
Sglésies VIVER
Simon BAGÀ
Simon BROCÀ
Simon SALDES I MASSANÉS
Simon (alias Quer) SERRATEIX
Sobirada BROCÀ
Sobirats SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Sobirats PALMEROLA
Soga EL VAN
Solà MONTCLAR
Solà VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Solà (del) CASTELL
Soldevila CASTELL
Soldevila SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Soldevila LES LLOSSES
Soler BERGA
Soler CASSERRES
Soler MONTCLAR
Soler ESPUNYOLA
Soler PALMEROLA
Soler SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Soler GOSOLS
Soler del Portal GOSOLS
Solsona BULNER I BELLVER
Solsona SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Sorell BERGA
Soroll GIRONELLA
Sorribes BERGA
Sorribes (militar) BERGA
Sorribes (militar, marquès) BERGA
Spelt de Sancta Cilia LA POBLA DE LILLET
Spitalet (Coll del S.) BAGÀ
Spluga (alias Lledó) SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Stanyclar (Lost de S.) (foraster) BERGA
Staragues (Demoles, alias) BERGA
Steve SANT JOAN DE VILADA
Strada BAGÀ
Such (del) GIRONELLA
Sura LA NOU
Tarès BAGÀ
Tarradelles LA NOU
Tarradelles o Terradelles (prohom) SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Taulats SANT MARTÍ DE MERLÉS
Teixidor BERGA
Terçà SANT VICENÇ DE CASTELLAR
Terçol LES LLOSSES
Terradelles BERGA
Terradells BERGA
Texidor BERGA
Thomàs BAGÀ
Thomàs SALDES I MASSANÉS
Thomasa (dona) VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Tor MONTCLAR
Tor ESPUNYOLA
Tor VALLCEBRE I SANT JULIÀ
Tor SALDES I MASSANÉS
Tornamira GIRONELLA
Torner SERRALS I BAELLS
Torner BAGÀ
Torner FIGOLS
Torner SANT SALVADOR DE LA VEDELLA
Torra BERGA
Torra SANT VICENÇ DE CASTELLAR
Torrades BERGA
Torrent PALMEROLA
Torrentbò BERGA
Torrentbò SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Tort LA POBLA DE LILLET
Tort (militar) CASSERRES
Tradelles BERGA
Tradells BERGA
Trulls VIVER
Trulls SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Ugor BAGÀ
Valiella GOSOLS
Valielles GOSOLS
Vall EL VAN
Vall (Companyó de la V.) BROCÀ
Vallanet (de) BAGÀ
Vallanya LA POBLA DE LILLET
Valleriola (Vilanova de Valleriola) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Valls BERGA
Valls BAGÀ
Vantellola LA POBLA DE LILLET
Varrellola LA POBLA DE LILLET
Vella (Artiga V.) BAGÀ
Ventellol BERGA
Verdaguer SANT MARTÍ DE VIA
Verger BAGÀ
Vidal FIGOLS
Vila BERGA
Vila VIVER
Vila MONTCLAR
Vila ESPUNYOLA
Vila SANT MARTÍ DE VIA
Vila GOSOLS
Vila BROCÀ
Viladamar BERGA
Viladamat BERGA
Viladamat LA NOU
Vilademat SANT MARTÍ DE COFORP
Viladomat LA NOU
Viladomat SALDES I MASSANÉS
Viladomat BAGÀ
Viladomat o Viladamat SANT JOAN DE VILADA
Viladomiu SANT JOAN DE VILADA
Vilaformiu BERGA
Vilafornim BERGA
Vilaforniu (foraster) BERGA
Vilagajà EL VAN
Vilajosana SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Vilajussana SERRATEIX
Vilajussana SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Vilalta SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Vilamarí SANT MARTÍ DE VIA
Vilanova VIVER
Vilanova SANT MARTÍ DE VIA
Vilanova (alias Casasalvana) SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Vilanova de Valleriola SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Vilar MONTCLAR
Vilar LA POBLA DE LILLET
Vilar SANT MARTÍ DE COFORP
Vilarasa SANT MARTÍ DE PUIGREIG
Vilarasa SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Vilardaga BERGA
Vilardel SAGÀS, MERLÉS, VALLERIOLA, BIURE I LA PORTELLA
Vilariguer MONTCLAR
Vilasobirana SANT VICENÇ DE ALBIOLS
Vileta (Sanctamaria, alias de la ) SANT MARTÍ DE VIA
Vilielles VILACIRERES
Villella BROCÀ
Vinyals SANT JOAN DE VILADA
Vinyes BAGÀ
Vinyes SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Xaupí BERGA
Xaut LA POBLA DE LILLET
Xich (Bierich, alias) ESPINALBET
Xoriguer (Puig X.) BERGA
Xoriguera ESPUNYOLA