02 de setembre 2010

(Maragall dimissió) UCE 2010. Llei de dependència: Pla d'Atenció Integral (salut i serveis s...