04 de juliol 2007

(Maragall dimissió) Pels desmemoriats: Els motius retallats pel NO d´ERC: La mutilació acceptada de PSC-CIU-IC de l´estatut del 30 de setembre

Vist que la reasaca estatutària fa perdre el punt de vista, vist declaracions de Carod que gosa criticar l´acord de les bases assenyalant injustament a les JERC, a l´espusió de Carretero del Govern i a Uriel Bertran, del no de les bases, jugant a la carta d´esdevenir el nou"Bargalló" que tant acontentava al PSC, coincideixo amb l´opinió del blocaire i militant Toni Fullat, en una decisió que les bases vam defensar per aclamació assambleària, algrat els tituvejos de l´actual direcció , immersos en la dinàmica actual progovernamental de la "pluja fina", recordem el mínim comú denominador de l´acord del 90% del Parlament, decapitat pel pacte del traidors de la voluntat del nostre parlament, a través del pacte vergonyant Mas-Zapatero, recupero el post del 10 de juny del 2006:


!

Document imprescindible: la 'mutilació' de l'Estatut del 30 de setembre

La Plataforma «Pel dret de decidir» posa a disposició de tothom un document absolutament revelador que permet visualitzar fàcilment la 'mutilació' que a patit a Madrid la proposta d'estatut aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2006. Es tracta d’un document que mostra les parts 'censurades' en vermell i les parts afegides en verd.És especialment interessant observar els canvis radicals introduïts al Preàmbul (reescrit de dalt a baix), al Títol I (referent a la Nació Catalana), al títol de justícia, i sobretot als títols finals on es parla del finançament i de les competències.

Feu clic aquí per descarregar-vos aquest document en format PDF.PROBLEMA: La web ha deixat sense operativitat enllaços.ALTERNATIVA PER COMPARAR RETALLADA:
Consulta enllaç on es pot trobar , CLICANT AQUÍ.

O obsrevar L´observatori de l´ESTATUT d´Òmnium cultural sobre el tema:
Estatut vigent / 1979 [text complet]

No es contempla l’Agència Tributària de Catalunya. Tota la gestió correspon a l’Administració Tributària de l’Estat.

ARTICLE 46.3
'La gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels altres impostos de l'Estat recaptats a Catalunya correspondrà a l'Administració Tributària de l'Estat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat pugui rebre d'aquest, i de la col·laboració que pugui establir-se especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del tribut. '

Text aprovat pel Parlament de Catalunya / 30 de setembre de 2005 [text complet]

30 de setembre La Generalitat recapta tot els impostos, excepte els locals, i estableix mitjans de col·laboració amb l’administració tributària de l’Estat

ARTICLE 205. L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos suportats a Catalunya corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, llevat dels de naturalesa local.

Text aprovat al Congrés dels Diputats / 30 de març de 2006 [text complet]

Actua només en els impostos cedits totalment per delegació de l’Estat.

ARTICLE 204. L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

1. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, així com, per delegació de l'Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la Generalitat, correspon a l'Agència Tributària de Catalunya.

.