18 de juny 2008

(Maragall dimissió) Carta a Ministre Miguel Sebastián i bateria de preguntes d´Esquerra Republicana

BATERIA DE PREGUNTES AL MINISTRE D´INDÚSTRIA ESPANYOL:


Atenent els compromisos adquirits públicament per part de l'anterior ministre d'Industria, Joan Clos, de defensar davant de la direcció de Pirelli i del govern d'Itàlia la necessitat que l'empresa esmentada opti per construir la nova planta de fabricació de pneumàtics que ha de substituir l'existent des de l'any 1942, decisió aquesta que la Pirelli es va comprometre a fer pública abans de finalitzar el mes de juliol de 2008.Quines gestions ha dut a terme el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç fins al dia d'avui davant de la direcció de Pirelli?

Quines mesures es van materialitzar per part del ministre Joan Clos?

Quines gestions ha dut a terme el Ministeri, a través del nou ministre Miguel Sebastián, fins al dia d'avui davant del govern italià?

Quin ha estat el resultat de les gestions dutes a terme en ambdós casos?

Quins contactes ha dut a terme el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç amb el govern de la Generalitat de Catalunya a fi i efecte d'unir voluntats i esforços per fer realitat la nova planta industrial de Pirelli?

Quin és el calendari immediat d'acció conjunta?

Té previst el govern algun nou contacte amb la Generalitat de Catalunya?

Ha assolit el Ministeri algun acord d'actuació amb la Generalitat de Catalunya en ordre a actuar de forma immediata conjuntament davant de la possibilitat que Pirelli pogués contemplar la possibilitat de renunciar a ubicar la nova planta a la comarca del Bages?


CARTA AL MINISTRE D´INDÚSTRIA ESPANYOL:

Miguel Sebastián
Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç
Madrid, 16 de juny de 2008
Senyor,

En la meva qualitat de Diputat del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana-Izquierda Unida/Iniciativa per Catalunya Verds, i en el seu nom, em dirigeixo a vostè sol·licitant-li que tingui a bé rebre'ns a fi i efecte de poder transmetre-li de viva veu la nostra profunda preocupació sobre el futur de la planta industrial Pirelli ubicada a Manresa.
Coneixem els compromisos adquirits per l'anterior ministre Joan Clos, publicitats per la premsa, davant de les autoritats catalanes i agents sindicals, d'intervenir davant de l'administració italiana i la mateixa empresa Pirelli instant-los a procedir, finalment, a la construcció de la nova factoria a la mateixa comarca en la qual està instal·lada la planta actual des de 1942.
A mesura que han anat transcorrent els mesos, s'ha anat incrementant la preocupació sobre si es compliran els terminis estipulats per publicitar els relatius al compromís de procedir a la construcció de la nova planta i els concernents al terme municipal elegit.Atenent a la nombrosa plantilla amb qui compta l'actual fàbrica Pirelli, així com pel seu paper econòmic determinant per a la zona, entendrà fins i tot quin punt la preocupació va tornant-se angoixa per a un gran nombre de famílies i desconfiança entre agents socials i institucions, sobretot si es té en compte que existeix per part dels treballadors i les autoritats municipals un ple convenciment que s'ha actuat amb voluntat per facilitar el procés.
Tot això ja va quedar reflectit en la mateixa orientació de l'actual conveni col·lectiu o en la predisposició a la requalificació urbanística dels terrenys actuals, així com a facilitar-ne d'altres per a una nova planta.
Tal com li deia, el ministre Joan Clos va afirmar que tenia "arguments per convèncer de la idoneïtat de mantenir la inversió i la seva renovació", comprometent-se a dur a terme una intervenció. És per això, que apressats pel calendari, el requerim que ens doni compte de tot allò que estigui sent procedent a executar el seu Ministeri.Comprendrà, doncs, sobretot quan ja estem a final del primer període de sessions i resulta més dificultosa una intervenció parlamentària, que esperem de vostè una prompta resposta al nostre Grup parlamentari convocant-nos a la reunió sol·licitada, en la qual desitjaríem que fos present una representació dels treballadors.
Atentament

Joan Tardà i Coma
Diputat al Congreso de los Diputados