29 de juliol 2008

(Maragall dimissió) Resum Ple Municipal Juliol 2008 del Grup Municipal ERC Puig-reig

RESUM PLE DIA 24 JULIOL 2008 DEL GRUP MUNICIPAL ERC PUIG-REIG

0.-Aprovació acta anterior.A FAVOR.

1.-Contestació preguntes ple anterior.Se li contesta a la Laura Perramona les preguntes sobre protecció civil i se li entrega els comptes de la festa major 2008,a la pregunta feta pel Clotet si al PP5 van arbres si que hi van ,però ja els hi posaran quan puguin,sobres les actuacions previstes als parcs infantils encara no contesten.

2.-Aprovació memòria valorada EATP.A FAVOR.

3.-Sol.licitud subvencions ACA(EATP i portada d’aigües a Fonollet).A FAVOR.

4.-Concessió excedència vigilant local.A FAVOR.

5.-Convocatòria de concurs per l’alienació de la parcel.la del final del C/Girona,cantonada amb el Passeig de la Riera de la Sala.Realment el motiu de la venda de la parcel·la és perquè volen fer els pisos de protecció o l’ajuntament necessita calers? perquè en la convocatòria no veiem reflectida la presa de fer el pisos,ja que en lloc figura cap Termini ni de execució per fer els pisos.demanem sigui reflexat. No hi ha cap clàusula de compromís per part del comprador a fer els pisos,no tenim garantia de que es facin. Quin criteri s’ha seguit per posar aquest preu de sortida?no ens donava HINES 3.000.000 €?

Que ho fa que ara ens quedem en la meitat?

Tampoc no entenem perquè s’ha de parlar de Hines i Cal Vidal en un concurs per alienar una parcel·la que ens ha de comprar un altre comprador. que hi té a veure?De totes maneres treure diner de la venda d’una parcel·la de protecció oficial ens sembla una aberració ,la protecció oficial està per donar un servei al ciutadà.Ara és el moment de negociar amb incasòl,doncs els fa falta sòl per construir habitatge protegit i si nosaltres el que vam dir a governació en el seu dia era que teníem molta necessitat de fer aquests habitatges,a on està el problema ?

com que no està clar votarem EN CONTRA.

6.-Aprovació conveni urbanístic colònia Viladomiu.Què passarà amb ela actuals llogaters ?Ja va passar a Cal Vidal,Cal Prat i ara Cal Marçal ,seguim requalificant terreny industrial i passant a residencial,al grup d’ERC és una opció que no és la Nostra línia política. Per tant votarem EN CONTRA.

7.-Aprovació conveni urbanístic sector Cal Sastre.És el conveni més ambigu del tres.No queda clar si ens donaran els Diners o ens o donaran en patrimoni,de totes maneres no és igual.Necessitem Diners ,no patrimoni.En tot cas almenys hauria de especificar que en donen Diners segons les certificacions d’obra de la llar.No entenem perquè posen a la venda una parcel·la de protecció oficial si desenvolupessin aquests convenis estan obligats per llei de fer el 30 % a cada lloc,no ni hauria prou?Només és una declaració d’intencions EN CONTRA

8.-Modificació del pressupost 1/2008.Els 290.000 € dels C/Major i Llobregat de PUOSC que van demanar un Canvi de destinació,que no els hi posarem?Evidenment de la manera que es miren aquest conveni patrimoni no vol dir tenir caler en efectiu,perquè això era el que teníem fins ara amb la parcel·la de la catalana i al final per disposar dels diners la hem tingut de posar a la venta.Com poden modificar un pressupost en base el conveni de cal sastre, ens sembla molt arriscat. Demanin un crèdit i quan tinguin els diners del conveni, el liquiden. EN CONTRA.

9.-Convocatòria de concurs per a l’adjudicació de les obres de l’escola bressol i la 1ª fase de la biblioteca. Voldríem fer una sèrie de puntualitzacions, perquè trobem a faltar criteris de valoració. Trobem que donar puntuació per fer millores a la segona fase de la biblioteca quan no sabem si la farem o no, no té gaire sentit,en canvi, trobaríem lògic que donéssim més puntuació a la oferta econòmica,ja que amb els diners que ens els estalviem els podríem guardar pels imprevistos que poguessin surgir.Es podria fer una clàusula de penalització.Trobem que la puntuació per l’increment de garantia és molt alta,ja que un aval de 125.000 € trobem que ja és una bona quantitat. Fem ara la 1ª fase tal i com diu l’ordre del dia i la 2ª fase ja la traurem a concurs en el seu oportú moment .Falta el Termini de l’obra. ABSTENCIÓ.

10.-Festes locals any 2009.Puig-Reig :

1 juny,Dilluns de la festa major .

11 novembre sant Martí

Ametlla de Merola,1,juny festa major de Puig-Reig

21 setembre dilluns de la festa major de la Ametlla de M.

A FAVOR

11.-Autorització als propietaris per executar les obres del PP4.El projecte seguirà el que ja s’havia aprovat?Els donem autorització,però tenim Termini i dipòsit de garantia?El Termini hauria d´ésser d´almenys 2 anys. ABSTENCIÓ.

12.-Adjudicació obres Centre Cívic de Cal Riera.S’ha adjudicat les obres a OSERCAT.A FAVOR.

13.-Acceptació subvenció i normativa PUOSC obres centre cívic.A FAVOR.

14.-Moció ERC sobre la creació de la festa major infantil de Puig-Reig :

.MOCIÓ GRUP MUNICIPAL D’ERC DE PUIG-REIG QUE PRESENTA AL PLE:LA CREACIÓ DE LA FESTA MAJOR INFANTIL DE PUIG-REIG

Per la present el grup municipal d’ERC de Puig-Reig volem que la mainada del nostre poble pugui gaudir i sentir-se protagonista durant uns dies d’un seguit d’activitats ,en les quals s’ho passin bé i al mateix temps aprenguin a participar i a fer-se seves les nostres tradicions.

LA FESTA MAJOR INFANTIL és una festa:

Que forma part de la identitat d’un poble

Arrelada a la tradició i oberta al món

Lúdica

Participativa

Integradora

Amb voluntat de futur

Formalitzem la següent proposta:

La Festa Major Infantil ha d’estar arrelada a la tradició i oberta al món.

Els actes de la festa han d’ocupar diferents dies i estaran inspirats en el que era, i segueix sent en molts pobles de Catalunya, el programa de la Festa Major. El pregó, el correfoc, el sopar popular, el ball , les sardanes o el castell de foc són els actes de les festes majors de sempre.

Dons s’han de recollir també en la nostra F.M.I. Així els nens celebren els mateixos actes que els adults, d'avui i de sempre, això sí, adaptats als seus interessos.

Un peu, doncs, en la tradició popular catalana i l'altre, en l'actualitat local, nacional o supranacional, perquè cada any la Festa Major infantil ha de girar entorn un tema com pot ser la Pau, el Reciclatge, la Interculturalitat......

La Festa Major Infantil tindrà una vessant lúdica

indiscutible.

Ha de néixer amb l'afany de que els nens en siguin els màxims protagonistes i aquest ha de ser sempre el repte que ens plantegem, que tothom s'ho passi bé, especialment els nens.

Actes com un Correfoc Infantil (del què parlàvem abans en l’exemple) o una baralla de pastissos (que pot estar inspirada en festes populars

catalanes com la Tomatina d'Alacant o la Pedregada de Vilanova, o la Merengada de Sant Joan de Vilatorrada), o uns jocs participatius, o un ball de festa major, han de perseguir un objectiu clar:

que els nens, i no tan nens, de Puig-reig gaudeixin de la seva F.M.I.

La Festa Major Infantil ha de tenir una vessant

participativa importantíssima.

I no tan sols perquè els nens del poble se la facin seva i s'aboquin al carrer durant els dies de la festa, sinó per un seguit d'activitats que han d’anar apareixent o, senzillament, creixent paral·lelament a la Festa

S’han de crear uns tallers específics relacionats amb les activitats a desenvolupar (Correfocs, tabalers.....) dirigits per un grup de monitors que ajudin a preparar els diferents actes fent participar els nens del poble que si vulguin afegir amb edats compreses entre els sis i els catorze anys.

Aquests Tallers s’haurien d’iniciar uns tres mesos abans de la festa amb una periodicitat setmanal.

Participativa també perquè sempre s’ha de perseguir la col·laboració d'altres entitats locals: Geganters,CQUIE, Escola de Musica , Diables Clot de l’infern,... No tan sols pel lluïment que aportaran a la Festa, sinó pel caliu humà que comporta aquesta participació.

I, no oblidem el Voluntariat que en gran mesura, seran els que faran possible que es pugui dur a terme la festa.

I participativa, finalment, perquè els propis beneficiaris de la Festa, els nens, també contribueixin, des de les escoles, a fer-la possible. Amb

l'ajut dels mestres, des de l’escola bressol del poble fins a l'institut, els nens i nenes i els nois i noies de Puig-reig han de dedicar unes hores del seu temps a l'elaboració d'elements per a l’environament dels carrers i places on es celebrarà la Festa.

Una de les fites que hem de perseguir des de la primera edició de la Festa és que sigui el màxim de participativa possible, i aconseguir així un entramat local més ric en tots els sentits.

La Festa Major Infantil ha de ser integradora.

Ens sembla que aquest aspecte ja es desprèn dels tractats anteriorment, però voldríem fer un parell de puntualitzacions.

En primer lloc, els actes de la FMI han de ser gratuïts, això permet que tots els nens del poble (i casals o colles de la comarca que ho sol·licitin) puguin participar de tots els actes sense fer cap mena de despesa: el sopar, els músics del ball,la pirotècnia...han d’anar a càrrec de l’Ajuntament i de l’entitat que es constitueixi com a organitzadora. Això permetrà que cap nen es quedi sense Festa Major per motius econòmics.

La nostra ha de ser una festa que tingui en compte sempre la diferència: buscar llocs adients per cadires de rodes, adaptar les instal·lacions als més petits... en definitiva fer tot el que faci falta perquè tothom es senti protagonista.

La nostra ha de ser una festa amb voluntat de futur.

La comissió organitzadora ha de ser un grup de gent que treballi de forma desinteressada en activitats relacionades amb els infants del poble. Ha de col·laborar de forma permanent des dels seus inicis i mai ha de defallir en la seva tasca de mobilització ciutadana per a la quitxalla.

El nostre poble és un poble viu, que creix, i aquesta ha de ser la nostra motivació i el nostre repte.

Al ple de l’ajuntament es demana l’adopció dels següents acords:

1.-Compromís d’incorporar en el calendari festiu de Puig-Reig, la festa Major infantil.

2.-Amb l’ implicació de tots els grups municipals de l’ajuntament ,AMPA’S,mestres,desde l’escola bressol fins a l’institut i entitats , treballar per crear un organisme que gestioni i coordini la forma d’organitzar-la.

Ens l´han votat en contra amb el compromís que al setembre, si es consensua una moció conjunta però la presentar ERC ens la votaran a favor.

15.- Decrets d’alcaldia.

16.-Precs i preguntes.

1.-Demanem per escrit els costos dels projectes i memòries valorades dels C/Major i Llobregat i tram camp de futbol,portada d’aigües de Fonollet i pla director de les aigües de Puig-Reig.

2.-Quina part dels costos del pla genera s’imputaran en els pressupostos d’aquest any?

3.-Al PP6 en ha semblat veure abocaments de runes és correcte?

4.-A les factures he vist una factura entrada 15 de Maig ,factura 30/04/08 de 400 € de transports Simó d’un viatge Puig-Reig –Barna fet Hines,no ho entenem,que els paguem el transport a Hines?

5.-Com està el tema del bosquet de Cal Pons?Està prevista alguna actuació a la teulada de la torre nova,perquè tenien molt interès,però no se si últimament se l’ha anat ha mirar,els arbres la poden ensorrar.

6.-Volem una relació detallada per escrit de les actuacions que pensen fer a la nau que van comprar a cal Pons.

7.-Hi ha alguna raó tècnica perquè la màquina de neteja va en conta direcció pels carrers del poble?

8.-Tornem a reiterar la necessitat de reordenar l’aparcament a la zona del cap nou,passeig de la via,etc..

9.-Després de fer les obres de la C-16 moltes de les senyalitzacions,com Cal Prat,el pont del Cal callà i d’altres encara no han tornat a la normalitat,els hi tornem a demanar que apretin perquè tot torni a estar endreçat i no doni peu a confusions.

10.-Quina previsió tenen per obrir el C/ del llegum?Ja sabem que la empresa ha de garantir la seguretat de les persones,però es que fa molts mesos que estan fen ús d’una via pública,no es pot fer res?

11.-Quin criteri s’ha seguit a l’hora de triar les vacances dels municipals?

12.-Què ha passat a l’escola de música que s’ha despatxat un professor?Que hi diu la direcció de la escola? Però els alumnes estaven descontents?no complia amb ells?

http://www.esquerra.cat/locals/index.php?id_article=25044