01 de juliol 2008

(Maragall dimissió) El govern militarista del PSOE apadrina l´exportació d´armes per 845 milions d´euros

Malgrat les resolucions del Congrés, l´informe de Justícia i Pau sobre la venda d´armes a nivell estatal és demolidor.

- INFORME JUSTICIA I PAU

En aquest informe detallat es fa balanç des de 1997 al 2006, amb augments del 2000 al 2006 d´un 506%, i només del 2005 al 2006, un augment de venda d´armes del 102%. Això suposa el 3% de les exportacions mundials d´armes el 2006, de la mà de la ministra de defensa espanyola Carme Chacón, que lluny de reduir-les, com no va fer el seu antecesor, el ritme apunta a pitjor, equiparant-se al PP, en una cursa militarista tipica de govern imperialistes com el nord-americà,la qüestió és vendre, sense tenir en consideració les conseqüències a països tercers i els danys a la població civil, la retallada de llibertats i dels seus drets humans, que majoritàriament en poden rebre les conseqüències de la militarització d´estat i dels règims dictatorials a qui l´estat espanyol autoritza administrar armament.
Espanya ven aeronaus de guerra(769 miilions d euros en 4 anys), vaixells de guerra, càmeres, infrarojos, senssors de radar...
Qui diu que el PSOE és socialista i d´esquerres un govern que bat el rècord exportador d´armament amb 846 milions d´euros?