01 de juliol 2008

(Maragall dimissió) La directiva Europea inhumana d´immigració s´aprova al Parlament. És podrà retenir 18 mesos a persones. Manifest de denúncia
Una directiva així, en l´espai dels Països Catalans, on rep un 25% de la immigració farà que afecta una part d´aquests vuit milions de persones en la UE il.legals: córrer és el seu destí per no dur papers. Enlloc de facilitar retorn voluntari i incentivar riquesa als seus països d´origen, ilegalitzem a ésser humans i els retenim 18 mesos? La Unió Europea actua en criteris economicistes d´usar treballadors/es quan l´economia els feia imprescindibles, foemntant immigració ilegal i tirar o expulsar, o retenir legalment 18 mesos sense drets politics i contravenint declaració dels drets humans, com denuncia informe anual d´Amnistia Internacional .
La solució no és ilegalitzar i retenir, sinó buscar un futur millor als països d´origenn per tal que no hagin d´emigrar per no malviure aquí i usar la patronals com a forma de pressió dels salaris dels autòctons, fentnos competir per sous de misèria a la majoria social.
El Parlament Europeu aprova la Directiva de Tornada que permet retenir fins a 18 mesos els estrangers sense papers. CIU,PP,PSC-PSOE voten a favor per considerar-la “un avanç en la política d'immigració comuna”, en un acte de legitimar l´apartheid inhumà.


El ple del Parlament Europeu va aprovar ahir dimecres per 369 vots a favor, 197 en contra i 106 abstencions la nova norma comunitària sobre procediments de repatriació dels immigrants.

Un dels apartats més polèmics és el que permet als Estats membres retenir els immigrants a l'espera d'expulsió, inclosos els menors, en centres d'internament fins a un màxim de 18 mesos. També prohibeix tornar a la UE durant 5 anys a qualsevol immigrant que hagi estat expulsat d'un Estat membre.

La norma va rebre el suport majoritari del grup popular europeu, inclosa la delegació espanyola. Els socialistes es van dividir, encara que la delegació espanyola va votar a favor, amb l'excepció de Josep Borrell i Raimon Obiols, que es van oposar a la directiva, i de Martí Grau, que es va abstenir. El grup dels Verds (i el seu representant espanyol, David Hammerstein) i el d'Esquerra Unitària (Willy Meyer) van votar contra el text. L'eurodiputatt del PNB, Josu Ortuondo, es va abstenir.

El ple va rebutjar les esmenes presentades pel grup Verd i per Esquerra Unitària que reclamaven la retirada del text per considerar-lo un atemptat contra els Drets Humans dels immigrants. Els eurodiputatts tampoc van acceptar cap de les modificacions presentades pel grup socialista per a suavitzar el contingut de la directiva.

"La gran vergonya de la UE"

Els socialistes espanyols van votar a favor de la directiva per considerar que constitueix “un avanç en la creació d'una política d'immigració comuna”.

L'eurodiputat del PP Agustín Díaz de Mera, va subratllar, de la seva banda, que la directiva "és un pas ferm i decidit cap a la necessària política comuna en matèria d'immigració i un instrument jurídic imprescindible per a salvaguardar els drets fonamentals dels immigrants i una precondició per a fer progressos en la regulació de la immigració legal".

En contrast, l'eurodiputat d'Esquerra Unida, Willy Meyer, va qualificar la directiva de tornada com "la gran vergonya de la UE" i va dir que amb ella "es pretén deportar a 8 milions de persones sota la figura de la detenció administrativa", una mica que, en la seva opinió, mai se li aplicaria a un ciutadà europeu. "La detenció administrativa converteix als immigrants en uns delinqüents, l'únic delicte dels quals és haver abandonat el seu lloc d'origen a la recerca d'una vida millor", va afirmar.

L'opinió de les ONG

Amnistia Internacional també s'ha declarat "profundament decepcionada" pel vot favorable de l'Eurocàmera al considerar que la directiva "no garanteix la tornada dels immigrants irregulars de manera digna i segura" i no contempla suficients salvaguardes per als menors no acompanyats. L'organització humanitària va reclamar els Estats membres que ja apliquen més garanties que les previstes en aquesta directiva, com l'Estat espanyol, que no aprofitin la seva aprovació per a rebaixar-les.

Una vegada que sigui publicada en el Butlletí Oficial de la UE, els Estats membres tenen un termini de dos anys per a introduir la directiva en les seves respectives legislacions nacionals. A més, tindran un any addicional per a prestar assistència jurídica gratuïta als immigrants immersos en un procediment d'expulsió.

Què PuC Fer Jo?


Entra al portal HacesFalta.org i coneix ofertes de voluntariat en entitats que treballen temes sobre immigració. Hi ha
Directori d'Organitzacions on també pots trobar entitats centrades en el sector de la immigració.

Enllaços relacionats:
Altres notícies sobre immigració publicades a Canal Solidari.

Canal Solidari-OneWorld 2008


Davant tot plegat ja hi va haver-hi un pronunciament conjunt d entitats socials i sindicals amb el següent manifest i adhesions:


La Unió Europea AGITA la bandera de la XENOFÒBIA i el RACISME

Tenint en compte que el Consell de la Unió Europea ha decidit aprovar la Directiva de Retorn que estableix un termini màxim de detenció dels/les immigrants “sense papers” de fins a 18 mesos, permet que sigui una autoritat administrativa, i no exclusivament un jutge, la que decideixi la detenció dels immigrants en els Centres d’Internament d’Estrangers CIEs abans de procedir a expulsar-los, i que estableix també la detenció de menors no acompanyats.

DECLAREM

1. Preparant-se per a la crisi que sabien impostergable, els Estats de la UE van preparar des del 2005 un expeditiu procediment (Directiva de Retorn) per a treure’s de damunt els/les immigrants que els sobren per a mantenir els costos salarials suficientment baixos que necessita la “competitivitat de l’economia europea”. El dret a la lliure circulació de les persones (migració), tan enfàticament consagrat per la UE i els seus Estats en tantes ocasions, queda reduït així a una simple autorització administrativa discrecionalment concedida en funció de les variables necessitats de guany i acumulació del capitalisme europeu.

2. El triangle de poder Sarkozy-Merkel-Berlusconi orienta la política d’immigració europea en una direcció clarament regressiva i exacerben l’obsessió securitaría d’aquesta època de crisi, trobant en els/les immigrants el pretext que necessiten per a experimentar la retallada de llibertats contra el conjunt dels drets ciutadans. Som els/les immigrants els bocs expiatoris de les funestes polítiques econòmiques i socials que afecten al conjunt de la població.

3. La bogeria racista i xenòfoba desfermada a Itàlia amb la complicitat –si no la inducció- de l’Estat, recorda una època de la història d’Europa que crèiem superada per a sempre, l’època dels pogroms, de les detencions arbitràries, dels camps de concentració.

4. Els 280 centres d’internament actualment existents en sòl europeu poden ampliar-se i estendre’s més enllà de les fronteres com de fet ja passa amb la complicitat de governs comprats per a exercir funcions de carcellers a les portes de la “Fortalesa Europa”.

5. El període d’internament aprovat, juntament amb els procediments administratius de detenció sense control judicial, representen el més greu atemptat a l’Estat de Dret a Europa des dels temps que un decret d’Hitler va autoritzar a detenir, deportar i aniquilar a milions de persones sota la dominació nazi-feixista.

6. És fal·laç l’argument del Govern espanyol quan diu que es tracta d’una norma de màxims que no li obliga a arribar a aquests topalls. Ja s’anuncia l’elevació del temps d’estada als Centres d’Internament a 60 dies però, algú pot dubtar que aquest o qualsevol altre govern, si ho considera convenient, deixarà d’utilitzar aquesta cobertura comunitària per a extremar les mesures d’internament i expulsió, per cert promogudes en l’anterior legislatura , entre altres per CIU, pel que sembla soci preferent en l’actual legislatura?, no van en aquest sentit les declaracions de la Secretària d’Estat per a la Immigració i l’Emigració, Consuelo Rumí, considerant la directiva equilibrada i amb garanties?.

Davant aquesta agressió a la dignitat humana, a les llibertats polítiques i als drets fonamentals de les persones immigrants, les organitzacions sotasignants, MANIFESTEM:

1.- El nostre mes enèrgic rebuig a la indignant i regressiva directiva de la Unió Europea i a les lleis feixistoides del govern de Berlusconi.

2.- La nostra solidaritat amb els/les immigrants i refugiats residents a Itàlia a qui cridem a unir esforços en la lluita pels drets dels i les immigrants i contra la Directiva de la Vergonya.

3.- Convocar a les organitzacions d’immigrants i refugiats i al moviment social reivindicatiu a una Jornada Estatal contra aquesta Directiva, el tancament dels Centres d’Internaments i la garantia de plens drets per a tots les persones residents a l’Estat espanyol i la Unió Europea.

4.- Cridem a les organitzacions democràtiques i progressistes espanyoles a pronunciar-se i mobilitzar-se en contra d’aquesta directiva, i a l’adhesió d’aquesta Declaració.

5.- Instem als governs, partits polítics, sindicats i moviments socials dels països d’origen dels/les migrants residents a l’ Estat Espanyol i la Unió Europea a pronunciar-se contra aquesta política que conculca drets fonamentals, agita la bandera de la xenofòbia i el racisme i criminalitza el dret humà de lliure circulació de les persones, consagrat en l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

SIGNEN:

ACSUR Las Segovias – MADRID, ACUDE, AMEC, Asociación Christ International Ministres, Asociación de Chilenos en España, Asociación de Mujeres Guineanas, Asociación ENTREIGUALES, Asociación Espacio de la Solidaridad, Asociación Gabriela Mistral, Asociación La Esperanza, Asociación Madres por la Tolerancia, Asociación MOLATO, Asociación Nuevos Colectivos de Barcelona, ASODEFU, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos CEDEHU, Centro Uruguayo de Madrid, CINPROINDH, Colectivo de Colombianos Refugiados en España COLREFE, Comité Madrileño por los Derechos Humanos en Colombia, CGT, Coordinadora de Ecuatorianos en España - CONADEE, Coordinadora de Inmigrantes de Málaga CIM, Derechos para Todos y Todas, Espacio Alternativo, Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados FERINE, Oficina de Derechos Sociales ODS-CARABANCHEL-MADRID, Sindicato de Trabajadores de Andalucía SAT, Sindicato Obrero del Campo SOC

Per adherir-se a la Declaració cal anar a l’enllaç web:

www.fferine.org/redi/declaracion-directiva.php