28 de novembre 2008

(Maragall dimissió) Resum Ple municipal Puig-reig novembre del 2008 del Grup Municipl ERC Puig-reig

Aquí teniu el resum del Grup municipal ERC Puig-reig, del mes de novembre, on destaca l´endeutament en factures ordinàries i pla que suposarà 154 veïns nous en 48 habitatges a Cal Marçal, a la zona de Cal Feliu, que ha rebut numeroses al.legacions dels veïns:

PLE DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DEL 2008

0.-Aprovació de l'acta anterior. A FAVOR.

1.-Contestació preguntes ple anterior.

2.-Aprovació provisional modificació puntual PA1 Cal Marçal. Ja els vam dir que no tenia massa sentit tirar això endavant, just ara que comencem a redactar el nou POUM. Tot i que veiem que el procés legal és el correcte, no ho veiem clar que ara sigui el moment òptim per fer-ho, ens podríem esperar al nou POUM incorporar-ho allà i que urbanisme decidís. EN CONTRA.

3.-Conveni a signar entre l'ajuntament de Puig-reig i l'Agència Catalana de l'aigua. El conveni el trobem correcte i lògic ,si la urbanització es desenvolupés, però ens abstindrem. ABSTENCIO

4.-Sol.licitud de subvencions FEDER . L' eix 458 i 461 hagués pogut servir per demanar pel centre cívic de Cal Riera? i Pel Teatre de l'Ametlla? i Per la Torre Nova de Cal Pons i Per La Museïtzació de l'església de Cal Pons? Perquè demanem pels Carrers Major i Llobregat quan és un projecte que encara no hem començat? EN CONTRA.

5.-Concertació pòlissa de crèdit de 800.000 euros.En l'apartat del no disposat, Caixa Manresa no diu res, oi? Per que no és igual anual que trimestral. Pagarem pel que ens deixen i pel que deixem de pagar. EN CONTRA.

6.-Canvi de data Ple de desembre. Serà el dia 18 de desembre. A FAVOR.

7.-Decrets d'alcaldia.

8.-Precs i Preguntes.

1.-Volem per escrit un informe tècnic i econòmic de la urbanització i la parcel.la de la Catalana i dels costos de la urbanització.
2.-Hem vist al registre d'entrada 4.381.Factura data 31 d'octubre, Restaurant baixador,299 dinars i 19 berenars un total de 1636 euros.EnS poden dir a que correspon aquesta factura?
3.-Dies enrere es va obrir el nou vial que enllaça la antiga carretera de Casserres amb la rotonda del Camp de futbol, sabem que els veïns s'han queixat que quan plou entra l'aigua a casa seva, que a la nit l'enllumenat no està a punt, si el vial no estava a punt perquè es va donar permís per obrir?
4.-També altres veïns en un registre d' entrada 4.318 s'han queixat de com s'ha pintat la carretera del C/ Llobregat, quina posició té l'ajuntament, i que faran al respecte, perquè tenim entès que van recollir firmes.
5.-Es podaran els arbres de Cal Riera?
6.-On passem amb el tema del teatre de l' Ametlla? Els veïns diuen que vostès ja sabien que hi havia aquest problema, perquè no hi van fer res? Hi ha voluntat política d'arreglar-ho?
7.-Sabem que els estudis que van fer per solucionar el tema de l'aigua no van anar bé, i que aigües de Manresa els han enganyat, tiraran endavant un procés legal contra ells? Quins costos han suposat per l'ajuntament tots aquest estudis i arranjaments que hem fet fins ara? Si la solució és una potabilitzadora, en comptes de somiar en tants projectes potser que anem per aquest que és una necessitat pel poble de Puig-reig.
8.-Aquests dies hem tornat a perdre un altre professor de l'escola de música. La sra.Mònica Blanque, que ha costat a l'ajuntament 7.000 euros aproximats d´indemnització, i nosaltres demanem ,es podria haver evitat aquest acomiadament? Ha sigut per falta de professionalitat? Quin ha estat el motiu aquesta vegada?
Vostès van dir que volien canviar el sistema d'aquesta escola perquè costava massa diners al poble i aquí van venir tot els problemes, doncs els diem que de moment l'escola costa més diners tot i tenint més ingressos i més alumnes, a veure com ens ho expliquen.
9.Volem fer un prec i un prec molt seriós ,hi ha factures que ja no es paguen a 90 dies i fa temps que ho estem dient, però és que amb aquesta relació de factures hi ha factures ,per exemple el combustible de l'escoles que data d'entrada al registre consta al maig, i encara és una factura pendent per aprovar i pagar,(4.790 euros) i (2.750 euros) perquè ni ha dues de factures de combustible, senyors ,de veritat no ho entenem, la calefacció de l'escoles ja sabem que la hem de pagar, és estrany però en tot aquest feix de factures es deuen diners a empreses ,a empreses que les tenim de despeses fixes mensuals però en canvi els sous dels càrrecs electes veig que sempre es paguen .Si agafem el feix de factures pendents de pagar(422.098,61 euros) però que ja estan aprovades i les que no estan aprovades(276.545,04 euros ) ,però al final les haurem de pagar. Això suma molts diners (698.643,65 euros) aproximadament més d´uns 100 milions de les antigues pessetes, i dic aproximat perquè tiro a la baixa perquè no sumo les factures del setembre i l'octubre perquè estarien dintre del termini dels 90 dies. I també se que em dirà que molts diners els devem perquè són a compte de la urbanització, és a dir són inversió, però tot i així els hi dic que són molts diners 698.643,65 euros.
De veritat senyors que el forat cada dia és més gros i la secretària ja va avisar que es podria arribar al 110% d'endeutament si es seguia per aquest camí, que crec que serà més, perquè la pòlissa que han fet perquè no s'ha venut la parcel•la no la faran servir per inversions que seria la lògica, hauran d´eixugar aquestes factures de l'ordinari que tenen per pagar i que són moltes,698.643,45 euros i la pòlissa és de 800.000 euros ,ja em diran que els quedarà, i amb que ho invertiran, però amb altre afegit que si no venen la parcel•la, que és el més probable, la pòlissa passarà a ser un crèdit.
10.-Es farà la nit de l'esportista?
11.-Senyalització del Pont del Cal Catllà. Sr.Vargas va dir que la brigada ho treuria.
12.-Pas de peatons a Cal Marçal.
13.-Que pensa fer l'ajuntament respecte els pisos Juanes, ajudarà a les famílies que estan indefenses davant una cosa així, perquè la notícia que va sortir al regió 7, semblava que aquí Puig-reig no hi havia problema per part de l´ajuntament?

Més informació: www.esquerra.cat/puigreig

Cap comentari: