29 de desembre 2013

#votarésdemocràcia Jutge Santiago Vidal (1)