29 de desembre 2013

president comitè SCA Mediona explica situació negociacions del trasllat ...