26 d’octubre 2013

Recuperació de la memòria històrica des de la perspectiva dels moviments...