11 d’octubre 2013

Bloc de Salt: Hem d'impedir el desallotjament, defensem l'habitatge alliberat