03 de maig 2013

10.000 milions de beneficis en plena crisi (Anuari Mèdia.cat. Els silenc...