07 de febrer 2013

Una TV de Madrid crema una estelada en directe. ¿Aixó no és delicte?