18 de febrer 2013

Model econòmic de l'Ecodemocracia Cooperativa: Jordi Garcia Jané 3