01 de setembre 2008

/Maragall dimissió) Causa al Facebook: Cynthia Mckinney for President USA / Cynthia Mckinney per Presidenta EUA


Causa al Facebook: Cynthia Mckinney for President USA/ Cynthia McKunney per Presidenta EUA.
In the face of the candidatures of the establishment, democrats and republicans are said, there is the alternative candidature of the greens of the United States of America. For the global important of that one who occupies the presidency of the US, the best candidature is that of Cynthia McKinney, for the Green Party, party of the Greens.
Cynthia McKinney per Presidenta EUA.
Davant de les candidatures de l´establishment, es diguin demòcrates i republicans, hi ha la candidatura alternativa dels verds dels Estats Units d´America. Per la trascendència global de qui ocupa la presidència dels EUA, la millor candidatura és la de Cynthia McKinney, pel Green Party, partit dels Verds.