17 de juliol 2013

vostè quan ha guanyat per enfonsar una caixa? A Narcís Serra