18 de juny 2013

Tardà: "El franquisme, com a l'Argentina de Videla, va impulsar el robat...