21 d’octubre 2012

Manifestació d'estudiants IES Bisbe Sivilla Calella