15 de juny 2012

Auditoria Ciutadana del Deute convida Yorgos Mitralias - CADTM - a Barce...